Komunikat
Dodane przez Administrator dnia Październik 23 2020 19:34:36

Informacja dla rodziców uczniów klas IV - VIII

Informuję Państwa, że od 26 października do 8 listopada 2020 r. w klasach IV – VIII przechodzimy na nauczanie zdalne. W tym czasie uczniowie nie przychodzą do szkoły. Zajęcia będą realizowane wg dotychczasowego planu lekcji. Do czasu uruchomienia platformy Microsoft Teams nauczyciele będą się kontaktować z uczniami poprzez dziennik elektroniczny i inne komunikatory sprawdzone w ubiegłym roku szkolnym. Jednocześnie informuję, że w związku z obostrzeniami dzieci do ukończenia 16 roku życia nie mogą się samodzielnie przemieszczać w godzinach od 8 : 00 do 16 : 00. Zatem w sytuacji gdy uczeń będzie musiał skorzystać ze szkolnego komputera i Internetu będzie musiał być przyprowadzony do szkoły i z niej odebrany przez rodziców lub prawnego opiekuna.

Informacja dla rodziców uczniów klasI – III

Uczniowie klas I – III przychodzą do szkoły na zajęcia stacjonarne. Jednocześnie informuję, że w związku z obostrzeniami dzieci do ukończenia 16 roku życia nie mogą się samodzielnie przemieszczać w godzinach od 8 : 00 do 16 : 00. Zatem uczeń będzie musiał być przyprowadzony do szkoły i z niej odebrany przez rodziców lub prawnego opiekuna. Zajęcia świetlicowe i wyżywienie dla klas I-III organizowane są na dotychczasowych zasadach.

Wojciech Kupniewski
Dyrektor szkoły