Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie
 
  Maj 10 2021 06:48  
 
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 60,443
Najnowszy użytkownik: awoxi
Nawigacja
Strona główna
Dane teleadresowe
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Historia szkoły
Dla rodziców
ŚWIETLICA/STOŁÓWKA
Sport w Trójce
Wirtualna biblioteka
Psycholog
Samorząd Uczniowski
Szukaj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA PRUSA W NAMYSŁOWIE

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Namysłowie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOLESŁAWA PRUSA W NAMYSŁOWIE (Jednostka) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp3namyslow.pl.
Data publikacji strony internetowej: 01. 09.2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.2020 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
1) mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
a) pochodzą z różnych źródeł,
b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
2)niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
3)z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.
Oświadczenie sporządzono dnia: 29.01.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawową im. Bolesława Prusa w Namysłowie , e-mail:sp3prus@o2.pl.tel. +48 774100574.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:
1.dane osoby zgłaszającej żądanie,
2.wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku,gdy Jednostka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA PRUSA W NAMYSŁOWIE, ul. Łączańska 1, 46-100 Namysłów.Główne wejście do siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie usytuowane jest od strony ul. Łączańskiej. Dla wyrównania poziomów przed wejściem do budynku wybudowano spocznik ze stopniami.
Główne wejście do siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie usytuowane jest od strony ul. Łączańskiej. Dla wyrównania poziomów przed wejściem do budynku wybudowano spocznik ze stopniami schodowymi.
Zamontowano domofon przy wejściu głównym do budynku. Obok budynku(na granicy ze sklepem Dino) znajduje się prowizoryczny parking samochodowy. Na parkingu nie wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Łączańskiej. Od strony boiska znajduje się wejście z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach.Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych.
Korytarze w budynku mają szerokość min. 280 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.
Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym –tel. +48 774100574 lub zadzwonieniu domofonem.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Toalety nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.,/br> Szkoła zapewnia obsługę klientów z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.
W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Jednostka nie rozszerza w tym zakresie katalogu usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

Projekty
AKADEMIA BYSTRZAKA

KLUCZ DO KOMPETENCJI

Dla uczniów
KONKURSY

Pogoda
Copyright © 2010

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

5,656,891 unikalnych wizyt

Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti · Ported for PHP-Fusion v6 by: Fuzed Themes · Converted to PHP-Fusion v7 by B.Galla