Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie
 
  Maj 10 2021 06:00  
 
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 60,443
Najnowszy użytkownik: awoxi
Nawigacja
Strona główna
Dane teleadresowe
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Historia szkoły
Dla rodziców
ŚWIETLICA/STOŁÓWKA
Sport w Trójce
Wirtualna biblioteka
Psycholog
Samorząd Uczniowski
Szukaj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Sport w Trójce

>>>>> OGÓLNODOSTĘPNE CENTRUM REKREACJI DZIECIĘCEJ <<<<<
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W NAMYSŁOWIE

Nazwa projektu:
„Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji dziecięcej
przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie”

Numer projektu: PL0436
Numer umowy: 34/PL0436/07/NMF/MFEOG/2009
Termin realizacji: 01.04.2009r. – 31.03.2011r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Inwestor
Gmina Namysłów
Siedziba:
Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. (+48 77) 419-03-00
fax (+48 77) 410-03-34
http://www.namyslow.eu
e-mail: sekretariat@namyslow.eu

Ogólna charakterystyka projektu
Projekt obejmuje budowę ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie gminy Namysłów.

Część inwestycyjna realizowanego projektu (zakończona: XI.2009r.) w zakresie dotyczącym Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie obejmowała budowę ogólnodostępnego centrum rekreacji, na które składają się;
• boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
• boisko do piłki ręcznej i koszykówki o nawierzchni syntetycznej (poliuretan),
• boisko do piłki siatkowej o nawierzchni syntetycznej (poliuretan),
• bieżnia 3-torowa z 4-torową bieżnią sprinterską o nawierzchni syntetycznej (poliuretan),
• skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej (poliuretan).

Część nieinwestycyjna obejmuje między innymi:
• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i korekcyjno-rehabilitacyjnej,
• zajęcia rekreacyjno-sportowe i pedagogiczne,
• imprezy promujące zdrowy styl życia,
• imprezy integracyjno-rekreacyjne.

Całkowita wartość projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie:
460 801,00 €*
w tym: koszty inwestycyjne – 323 279,00 €, koszty nieinwestycyjne – 137 522,00 €
* kurs Euro w dniu zawierania umowy – 3,9362 zł
REGULAMIN

Korzystania z Ogólnodostępnego Centrum Rekreacji Dziecięcej
przy Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie


§1
Ogólnodostępne Centra Rekreacji Dziecięcej zlokalizowane są w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie i zarządzane przez dyrektorów szkół.

§2
1. Ogólnodostępne Centrum Rekreacji Dziecięcej czynne jest od poniedziałku do niedzieli w miesiącach:
- październik – marzec, godzinach od 8.00-18.00,
- kwiecień – wrzesień, w godzinach od 8.00 – 21.00.
2. Uczniowie placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, w dniach nauki w godzinach od 8.00-18.00 korzystają z obiektów w pierwszej kolejności.
3. Istnieje możliwość korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia po uzgodnieniu warunków korzystania z zarządcą obiektu.

§3
1. Dla grup zorganizowanych wejście i korzystanie z obiektu jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w sekretariacie szkoły.
2. Szkoły prowadzą harmonogram korzystania z obiektu.

§4
Zarządca zastrzega sobie prawo udostępniania poszczególnych boisk, bieżni, skoczni w dal w tym samym czasie, pod warunkiem, że ich jednoczesne wykorzystanie nie koliduje ze sobą i nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa korzystających z obiektów.

§5
1. Korzystający z obiektów zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie, obuwia lekkoatletycznego, z plastikowymi kolcami, obuwia piłkarskiego z plastikowymi korkami.
2. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i lekkoatletycznego z kolcami metalowymi.

§6
1.Osoby korzystające z obiektu ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie.
2.Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowania fizycznego są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

§7
Korzystający z obiektu powinien sprawdzić stan techniczny obiektu i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku niezauważenia nieprawidłowości zobowiązany jest zgłosić ten fakt zarządcy obiektu lub osobie dozorującej.

§8
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie.

§9
Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnosprawnych – ich opiekunowie i rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

§10
Zabrania się wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

§11
Na teranie obiektu obowiązuje zakaz:
1) palenia tytoniu,
2) spożywania środków odurzających,
3) przyjmowania środków odurzających,
4) przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,
5) wprowadzania psów,
6) korzystania z boiska w godzinach nocnych,
7) zachowań stwarzających zagrożenie.

§12
Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§13
Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych lub widowiskowych, po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi.

§14
Korzystający i przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

§15
Regulamin obowiązuje od 10.12.2009r.Projekty
AKADEMIA BYSTRZAKA

KLUCZ DO KOMPETENCJI

Dla uczniów
KONKURSY

Pogoda
Copyright © 2010

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

5,656,879 unikalnych wizyt

Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti · Ported for PHP-Fusion v6 by: Fuzed Themes · Converted to PHP-Fusion v7 by B.Galla